Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn persoonlijk, transparant en betrouwbaar. Deze kernwaarden geven de diep verankerde overtuigingen weer binnen onze organisatie. Past  een klant, leverancier of opdracht niet binnen onze kernwaarden, dan zijn wij overtuigd van het feit dat die klant, leverancier of opdracht niet past bij onze organisatie. Daarmee vormen onze kernwaarden belangrijke maatstaven voor het geen wat we doen, uitdragen en willen bereiken.

Persoonlijk

Het is onze belangrijkste kernwaarde, omdat veiligheid iets heel persoonlijks is. In de afgelopen jaren hebben wij geleerd dat een persoonlijke benadering en aanpak het beste aansluit bij de wensen van onze klant. We hebben gezien en geleerd hoe het moet, maar ook vooral hoe het ‘niet’ moet. We willen ons graag verdiepen in uw veiligheidsvraagstuk, maar ook in u als opdrachtgever, uw achtergrond, uw wensen, etc. Op deze manier kunnen we ons optimaal inleven en maximaal presenteren. Simpelweg omdat we begrijpen waar het over gaat en welk belang u als opdrachtgever heeft.

Transparant

In onze ogen is transparantie onmisbaar en draagt het bij aan het vertrouwen van onze relaties. We proberen zo goed mogelijk met u mee te denken over de oplossing van uw veiligheidsvraagstuk. Deze invulling zullen we daarna vertalen in een heldere kostencalculatie. We kijken samen hoe onze aanbieding past binnen uw budget. We hebben geen verborgen kosten, dubbele belangen of dubbele agenda’s. We laten u zien wat we nodig hebben. Zowel voor-, tijdens- en na de opdracht blijft onze transparantie volledig gewaarborgd. Dit doen we door te zorgen voor diverse verslagleggingen en heldere rapportages.

Betrouwbaar

Wij nemen uw opdracht pas aan wanneer wij overtuigd zijn dat onze bijdrage een meerwaarde heeft aan de totale veiligheid van uw veiligheidsvraagstuk. Op deze manier weet u zeker dat u kiest voor een bedrijf dat zich maximaal wil inspannen om de beste oplossing te leveren voor uw veiligheidsvraagstuk. Als we uw opdracht aannemen spreekt u het vertrouwen in ons uit dat wij zullen vertalen naar kwaliteit. Vertrouwen is heel belangrijk en zeker als het gaat om veiligheid. Dat zien we terug in de lange termijn relaties met onze klanten, waar vertrouwen de basis vormt van onze relatie. Simpelweg omdat we doen wat we zeggen en onze beloften nakomen.