Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Documenten

Alle werkzaamheden die plaatsvinden binnen de FeDa Safety Group vinden plaats binnen de kaders die wij met onze klanten en leveranciers hebben afgesproken. Deze kaders hebben wij uitgewerkt in een privacy verklaring, algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en eventuele factsheets.

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Privacy verklaring

De FeDa Safety Group en onderliggende bedrijven hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leveranciers, klanten en medewerkers te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Bijgevoegd treft u onze privacyverklaring aan, welke u eveneens kunt downloaden. Mocht u verder hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Bekijk privacyverklaring
Kamer van koophandel

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden hebben wij eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bijgevoegd treft u onze algemene voorwaarden aan, welke u eveneens kunt downloaden. Mocht u verder hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden
Inkopen van diensten

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn onze eigen voorwaarden die van toepassing worden verklaard op de contracten die worden aangegaan met onze leveranciers en klanten. Bijgevoegd treft u onze algemene voorwaarden aan, welke u eveneens kunt downloaden. Mocht u verder hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Algemene inkoopvoorwaarden
Nederlandse Veiligheidsbranche

Beleidsverklaring

De Nederlandse Veiligheidsbranche en haar leden hechten grote waarde aan de goede naam van de sector evenementen beveiliging. Uit een oogpunt van zelfregulering willen zij door middel van het Keurmerk Evenementen Beveiliging bewerkstelligen dat de dienstverlening aan opdrachtgevers beantwoordt aan hoge uniforme eisen. Híerdoor kunnen goed georganiseerde, bonafide en integere bedrijven als FeDa Security Solutions zich onderscheiden van concurrenten die het minder nauw met de regels nemen. Voor meer informatie kunt u rechts onze beleidsverklaring lezen.

Privacybeleid
Onze dienstverlening in beeld

Factsheet

Sommige vormen van dienstverlening hebben wij uitgewerkt in een factsheet. Een dergelijke factsheet bevat meer informatie over de inhoud van de betreffende dienstverlening. Mocht u naar aanleiding van de factsheet nog vragen hebben over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Contact