Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Evenementenzorg

FeDa Medical Solutions is een zelfstandig bedrijf waarin (de voorbereiding op) adequate en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening centraal staat. Door professionele medische zorgverleners, de inzet van medische middelen en aandacht voor de zorgvrager te combineren voorkomen en beperken wij onnodige belasting van de reguliere zorgketen. Bij zorgvragen die dusdanig complex en ernstig zijn werken wij spoedig en efficiënt samen met de eerstelijns zorgverleners.

Leveren van

Evenementenzorg

De inzet van deskundige zorgverleners bij evenementen is niet meer weg te denken. Vaak wordt de inzet van zorgverleners zelfs verplicht door de vergunningenverlener. Op locaties waar grote groepen mensen bij elkaar komen en waar (tijdelijke) objecten worden geplaatst (zoals evenemententerreinen) zit een ongeluk in een klein hoekje. De inzet onze zorgverleners draagt bij aan de veiligheidsbeleving van uw bezoekers.

Neem contact op

Voorbereiding op uw evenement

U bent voornemens een evenement te organiseren en u wilt de kans op onregelmatigheden minimaliseren. U geeft uw bezoekers graag het gevoel, dat ze op een veilige en gezonde manier kunnen genieten van datgene waar u zo uw best voor heeft gedaan. Hoe eerder we betrokken worden in de voorbereidingen van uw evenement, hoe meer we voor u kunnen betekenen. FeDa Medical Solutions kan voor uw evenement een zorgplan op maat opstellen. In het zorgplan leest u onder andere wat de gezondheidsrisico’s zijn van uw evenement, welke medische inzet past bij deze gezondheidsrisico’s en wat wij doen om onze zorgverleners de gewenste en noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Wij onderhouden zo nodig voor u de contacten met de gemeente, de GHOR en gaan met u mee naar benodigde besprekingen.

Tijdens uw evenement

Wij zullen voor u de volledige medische dienstverlening (zoals die vooraf door ons is geadviseerd) verzorgen. We ontvangen en behandelen zorgvragers op onze medische post en (zo nodig) in het veld en leveren ondersteuning bij de entree voor het uitvoeren van medicijncontroles. Daarnaast positioneren we onze zorgverleners op strategische locaties in het veld zodat we (indien nodig) snel zorg kunnen verlenen. Onze inzetcoördinator stemt af met de coördinatoren van andere disciplines en onderhoudt zo nodig het contact met externe hulpverleners.