Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Advies en bemiddeling

Het onderwerp ‘veiligheid’ gaat verder dan alleen het plaatsen van een beveiligingsbeambte en het installeren van een beveiligingssysteem. Het bereiken van 100% veiligheid is een utopie waarbij het inzetten van de juiste mensen, middelen en systemen op de juiste locatie sterk bij zal dragen aan het streven naar 100% veiligheid. Door onze integrale bril op veiligheid kunnen wij u ondersteunen als het gaat om veiligheidscoördinatie, het coördineren en aanvragen van benodigde vergunningen en ontheffingen, het adviseren over veiligheidsvraagstukken en/of openbare orde vraagstukken.

Werken met een

Veiligheidscoördinator

Brandveiligheid, gezondheid en hygiëne, openbare orde en veiligheid, toegankelijkheid, beveiliging, service, communicatie… Dit zijn voorbeelden van zwaarwegende onderwerpen die in aanloop naar, tijdens en na afloop van een evenementen een rol spelen. De uitvoering van deze onderwerpen zijn belegd bij interne en externe veiligheidspartijen, zoals de beveiligingsdienst, de medische dienst, de verkeersdienst, de organisatie, de reddingsbrigade, de politie en de gemeente. De aansturing op deze onderwerpen en de afstemming met deze veiligheidspartijen ligt in handen van een veiligheidscoördinator.

Neem contact op

Wat doet onze veiligheidscoördinator?

De FeDa Safety Group beschikt over een veiligheidskundige met specialisatie op het gebied van veiligheidscoördinatie. Onze veiligheidscoördinator is kritisch op de planvorming van interne veiligheidspartijen en de adviezen en verplichtingen van externe veiligheidspartijen. Op basis daarvan adviseert hij een organisator over het veilig organiseren van een evenement, waarbij alle belangen van de diverse veiligheidspartijen in mee worden meegenomen. De veiligheidscoördinator ziet onder andere toe op de naleving van afspraken, voorschriften en vergunningsvoorwaarden. Op spannende momenten laat onze veiligheidscoördinator zich adviseren door alle betrokken partijen om vervolgens daadkrachtig een weloverwogen besluit te nemen. De beslissingsbevoegdheid wordt voorafgaand aan het evenement afgestemd met de organisatie.

Wat zijn de taken van onze veiligheidscoördinator?

Onze veiligheidscoördinator bespreekt ruim voor het evenement alle bijzonderheden en details van het evenement. Samen met de organisatie worden de taken verdeeld en worden verwachtingen uitgesproken. De veiligheidscoördinator adviseert onder andere over een veilige inrichting van het terrein en de benodigde interne veiligheidsdisciplines. Gedurende het evenement loopt onze veiligheidskundige diverse veiligheidsrondes waarbij hij ongeregeldheden meldt, signaleert en/of ophaalt bij de verschillende partijen in het veld. Samen met de organisatie en betrokken partijen worden ongeregeldheden aangepakt en opgelost. De veiligheidscoördinator is eerste aanspreekpunt voor overheidspartijen en neemt op de meest kritische moment besluiten over het evenement. Deze besluiten worden al dan niet tijdens een calamiteitenoverleg genomen. Deze beslissingsbevoegdheid is uiteraard in lijn met de wensen van de organisatie.

Aanvragen van

Vergunningen en ontheffingen

Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen die betrekking hebben op een evenementen lijkt een simpele handeling te zijn, maar is in werkelijkheid veel meer dan dat. Door middel van een vergunning krijgt een organisator toestemming om onder strenge voorwaarden een evenement te organiseren waarbij de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen (bezoekers, medewerkers, omwonenden, gemeenschap, etc.) op nummer één staat.

Neem contact op

Strategische relatie

De gemeente is de vergunningverlenende instantie en laat zich daarbij adviseren door hulpdiensten. Zonder vergunning van de burgemeester kan en mag een organisator geen evenement organiseren. Het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen is vaak de hoogste prioriteit van evenementenorganisatoren. Daarnaast is er nog een andere belangrijke component en dat is namelijk het opbouwen van een strategische relatie. Organisatoren hebben vaak een belang om in de toekomst terug te mogen komen met een bestaand of nieuw evenement. Deze strategische relatie bouwt een organisatie door tijdig (en binnen de gestelde termijnen) planvorming aan te leveren, door open en transparant te communiceren, door gebruik te maken van betrouwbare en ervaren veiligheidspartijen en door kwalitatief hoogwaardige documentatie aan te leveren.

Termijnen

In de praktijk komt het vaak voor dat vergunningen en ontheffingen kort voor het evenement worden verleend. Zo lang er geen vergunning en ontheffing is verleend, verkeert een evenementenorganisator in onzekerheid en dat is niet wenselijk. Veel organisatoren zijn zich niet bewust van de wettelijke termijnen waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen op een aanvraag en welke gereedschappen een organisator heeft om meer druk uit te oefenen op het vergunningenproces. Onze vergunningencoördinator bewaakt de termijn, jaagt betrokken partijen aan bij het tijdig aanleveren van (aangepaste) plannen en adviseert uw organisatie wanneer deze wettelijke termijnen worden overschreden.