Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Specifieke controles

Onze toezichthouders beschikkende juiste competenties en kwaliteiten voor het verrichten van specifieke controles op het gebied van ondermijning, illegale bewoning, leefomstandigheden (arbeidsmigranten), woonoverlast, jeugdoverlast, criminele activiteiten (verdovende middelen, onbevoegde aanwezigheid), constateringen en waarnemingen milieuovertredingen en lokalisatie van personen en/of voertuigen.

De aanpak van

Ondermijning

Ondermijning is de vermenging tussen de onder- en bovenwereld. Het is de wereld waarin criminelen gebruik maken van diensten of bedrijven (bovenwereld) voor het plegen van criminele activiteiten (onderwereld). Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en veiligheid binnen de samenleving. De aanpast van ondermijnende criminaliteit is een zware taak. De toezichthouders van FeDa Government Solutions zijn gespecialiseerd in het zichtbaar en onzichtbaar te werk gaan, binnen en buiten de reguliere kantoortijden. Hiermee vormen wij een verlengstuk van de gemeente en zijn we een samenwerkingspartner voor andere overheidsdiensten. Meer weten?

Neem contact op
Controle op de

Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is een systeem waarin de gezinssamenstelling op een adres wordt geregistreerd. Een juiste registratie in de BRP is belangrijk. Reden hiervoor is dat naast de gemeente ook andere diensten gebruik maken van de BRP, zoals de Belastingdienst, het UWV en de SVB. Het is belangrijk dat gecontroleerd wordt of de inschrijvingen in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid (achter de voordeur). Deze controle zorgt dat vormen van fraude of misbruik (zoals belastingfraude, illegale bewoning of uitkeringsfraude) aan het licht worden gebracht, maar kan er ook voor zorgen dat een brug wordt geslagen met de juiste hulp- en sociale diensten (vanwege slechte leefomstandigheden, verzameldrang, etc.). Wij kunnen u daarbij helpen.

Neem contact op

De preventieve kant van BRP-controles

 • Inschakelen van jeugdzorg
 • Inschakelen van armoedebestrijding
 • Inschakelen van schuldhulpverlening
 • Inschakelen van gezinszorg
 • Signaleren van (vormen van) radicalisering

De repressieve kant van BRP-controles

 • Op orde brengen van de BRP
 • Tegengaan van illegale bewoning
 • Tegengaan van illegale
 • Innen van onterecht verstrekte gemeentelijke belastingen
 • Innen van onterecht verstrekte sociale premies
 • Aanpak van illegale activiteiten