Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Interventie Leefbaarheid Veiligheid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Op dit gebied hebben zij te maken met casuïstiek, zoals woonoverlast, ondermijning en andere veiligheidsissues. Het zijn onderwerpen die aandacht verdienen en waarin soms snel resultaat geleverd moet worden. Door middel van onze diensten op het gebied van ondersteuning, handhavingprojecten en onderzoek en observatie vormen wij een verlengstuk van gemeente en betrokken samenwerkingspartners.

Dienstverlening op het gebied van

Ondersteuning Toezicht en handhaving

Gemeenten hebben behoefte aan extra capaciteit en competenties, vanwege bepaalde situaties en onderwerpen. Ook willen ze meer investeren in het contact met inwoners en ondernemers, door meer zichtbaar op straat te zijn. Wij kiezen ervoor om dan extra toezichthouders in te zetten, die doelgericht in een gebied met deze opdracht aan de slag gaan, om ondersteunend en aanvullende te kunnen werken. Hierbij vervangen wij niet de BOA’s, maar voeren het gesprek en waarschuwen zo nodig mondeling.

Neem contact op

De diensten op het gebied van ondersteuning toezicht en handhaving omvatten:

 • het invullen van diensten voor een periode in verband met capaciteitsproblemen door bijvoorbeeld ziekte, verlof of door het beëindigen van een dienstverband
 • het adviseren over vraagstukken op gebied van observatie, crowdmanagement, crowdcontrol, evenementen, veiligheidsplannen en objecten
 • het uitvoeren van specifiek aangevraagde controles, zoals overlastmeldingen en/of het reageren op meldingen die directe prioriteit vereisen

Daarnaast richt deze dienstverlening zich op:

 • het leveren van extra capaciteit voor de aanpak van specifieke risico’s (zoals jeugd en geluidsoverlast) en aandachtsgebieden (zoals overlastlocaties en bedrijventerreinen) buiten reguliere aanwezigheid van de BOA’s in de avond, nacht en/of weekenden
 • het behandelen van meldingen afkomstig van de gemeentelijke piketlijn
Dienstverlening op het gebied van

Handhavingsprojecten

Wij ondersteunen in de uitvoering van handhavingsprojecten, door bepaalde acties alleen of in teamverband met andere toezichthouders of BOA’s uit te voeren. Denk aan doelgerichte acties om overlastsituaties terug te dringen, waarbij onze taak berust op het signaleren van overtredingen, waarna een BOA vervolgens direct kan optreden en wij zorgen dat deze veilig kan werken. Of aan het bestuursrechtelijk uitvoeren van handhavingstaken waar strafrecht niet (direct) van toepassing is, zoals het waarschuwen, verbeuren van een last onder dwangsom of het sluiten van een bedrijf. Verder begeleiden wij handhavingstrajecten waarbij het doel is om handhavingsacties juist te voorkomen, door middels gesprekken een ander inzicht te bewerkstelligen.

Neem contact op

De diensten op het gebied van handhavingsprojcten omvatten:

 • aanhoudende meldingen die een structureel karakter krijgen en voortvloeien uit de ondersteunden T&H activiteiten
 • onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze groter in omgang, complexer en/of frequenter zijn, zoals ondermijning en illegale prostitutie

Daarnaast richt deze dienstverlening zich op:

 • onderwerpen die vaak ten kosten gaan van de reguliere taken van toezichthouders en/of handhavers
 • onderwerpen die een specialistischere aanpak behoeven
Dienstverlening op het gebied van

Onderzoek en observatie

Onderzoek diverse casuïstiek; zoals ondermijning, woningoverlast, illegale bewoning, arbeidsmigranten, overlast van (hang)jongeren, straathandel, enzovoorts, waarbij uitgebreider onderzoek, observaties en een langdurige (soms multidisciplinaire) aanpak nodig is. Tevens onderzoeken wij objecten (bedrijven, gebouwen en/of instellingen), terreinen of gebieden om snel duidelijkheid te verschaffen in structurele of incidentele gebeurtenissen en bevestigen wij of het gaat om werkelijkheid of om beleving.

Neem contact op

Doelstelling

Doel is om te voorzien in objectieve informatie, zodat conclusies en niet vooraf gedefinieerde afwijkingen in kaart gebracht worden en vooral om een betere analyse te kunnen maken van het probleem, op basis waarvan de juiste middelen kunnen worden ingezet met de juiste disciplines, op de tijden waar het meeste en beste resultaat kan worden behaald.

Dienstverlening

De diensten op het gebied van onderzoek en observatie omvatten:

 • het signaleren van en rapporteren over openbare orde problemen aan de opdrachtgever
 • het in beeld brengen van een probleem om verschillen aan te duiden tussen werkelijkheid en beleving
 • het uitvoeren van vooraf aangevraagde onderzoeken zoals het controleren van een evenementenvergunning of exploitatievergunning of reclame uitingen in de openbare ruimte
 • het aanleveren van ontbrekende informatie met betrekking tot een bekend en/of een bestaand problee
 • het opstellen van een plan van aanpak om het probleem te beheersen, te beperken en/of op te lossen