Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Dienstverlening aan de overheid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Op dit gebied hebben zij te maken met diverse casuistiek, zoals woonoverlast, ondermijning en andere veiligheidsissues. Het zijn onderwerpen die aandacht verdienen en waarin soms snel resultaat geleverd moet worden. Onze diensten op het gebied van toezicht en handhaving vormen een verlenstuk van en zijn ondersteunend aan de toezichthouders en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente.

 

Een unieke vorm van publiek-private samenwerking

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Op dit gebied hebben zij te maken met diverse casuïstiek, zoals woningoverlast, ondermijning en andere veiligheidsissues. Het zijn onderwerpen die aandacht verdienen en waarin soms snel resultaat moet worden geleverd. Onze zichtbare aanwezigheid is vaak voldoende om de veiligheidsbeleving bij inwoners toe te laten nemen. Soms is een kortdurend onderzoek en een aanvullende interventie noodzakelijk.

Om hier invulling aan te kunnen geven zijn mensen nodig; professionals die beschikken over de juiste competenties en gewend zijn om te werken op onregelmatige tijden. In veel gemeenten zijn er in de avond- nacht- en weekenduren geen toezichthouders of boa’s aanwezig.

Door gebruik te maken van onze capaciteit met extra kennis en ervaring in een nieuwe samenwerkingsvorm met de private sector, kunnen we op een waardevolle wijze invulling geven aan mogelijke tekorten in eigen capaciteit en met behulp van aanvullende competenties voorzien in bepaalde behoeften. Hierdoor wordt de leefbaarheid en de veiligheid in gemeenten vergroot, wordt aandacht gegeven aan onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn en zijn er extra ogen en oren op straat.

De totale dienstverlening bestaat uit Toezicht en Handhaving (T&H), Handhavingsprojecten en uit Onderzoek en Observatie. De kracht van onze dienstverlening is de onderlinge samenhang, de snelheid en de flexibiliteit waarmee we deze kunnen uitvoeren in combinatie met onze uitgebreidde informatievoorziening en analyse.

Verlengstuk van overheden

Toezicht en Handhaving

Gemeenten hebben behoefte aan extra capaciteiten en competenties in bepaalde situaties en omstandigheden. Ook willen gemeenten meer investeren in het contact met inwoners en ondernemers door meer zichtbaar op straat te zijn. Wij kiezen ervoor om extra toezichthouders in te zetten, die doelgericht in een gebied met een afgebakende opdracht aan de slag gaan. Daarmee vormen wij een verlengstuk van gemeenten. Wij handelen adequaat en dienen als ore een ogen voor de partners waarmee we werken. Klik op onderstaande link voor meer informatie over deze dienstverlening.

Interventie Leefbaarheid Veiligheid
Specifieke aandacht voor

Handhavingsprojecten

Handhavingsprojecten zijn projecten die specifieke aandacht behoeven. Het zijn die projecten in aanvulling zijn op de bestaande werkvoorraad, die een adequate aanpak vereisen maar waar onvoldoende tijd voor kan worden vrijgemaakt om deze binnen de bestaande bezetting op te pakken. Het zijn onderwerpen die extra aandacht verdienen om dat ze groter, complexer en/of frequenters zijn, zoals ondermijning, illegale bewoning, leefomstandigheden en woonoverlast. Klik op onderstaande link voor meer informatie over deze dienstverlening.

Interventie Leefbaarheid Veiligheid

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

BOA staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar. BOA’s worden ingezet om de veiligheid te handhaven. BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid voor het domein waarvoor zij zijn aangesteld. Onze BOA’s zijn (met name) dienstverlenend voor de domeinen binnen de openbare ruimte. Zij pakken onder andere de kleine ergernissen aan en controleren handhaven de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Uw zorgen zijn ons probleem! Wij denken met u mee over een passende oplossen voor wat betreft de veiligheid in de openbare ruimte.

Onze BOA’s zijn onder andere gespecialiseerd in:

 • het aanpakken van overlastgevende situaties
 • het optreden bij overtreding van de APV
 • het samenwerken met hulpverleningsorganisaties
 • het aandacht hebben voor de kleine ergernissen
 • het zichtbaar aanwezig zijn in de openbare ruimte
 • het leggen van contact met (bezorgde) inwoners
Zichtbaar en onzichtbaar aanwezig

Onderzoek en observatie

FeDa Government Solutions is gespecialiseerd in het in beeld brengen van een probleem zonder daarbij opgemerkt te worden en/of onnodige onrust te verzorgen. Een probleem ontstaat vaak bij een melding of signaal. Door middel van onze dienstverlening op het gebied van onderzoek en observatie voorzien wij een melding of signaal van objectieve informatie, zodat conclusies (en niet vooraf gedefinieerde afwijkingen) in kaart gebracht worden om op die manier een betere analyse te kunnen maken. Dit kan leiden tot nieuwe handhavingsprojecten en/of meer objectieve informatie om een handhavingstraject op te starten. Klik op onderstaande link voor meer informatie over deze dienstverlening.

Interventie Leefbaarheid Veiligheid
Inzetbaar voor

Specifieke controles

Onze toezichthouders beschikkende juiste competenties en kwaliteiten voor het verrichten van specifieke controles op het gebied van ondermijning, illegale bewoning, leefomstandigheden (arbeidsmigranten), woonoverlast, jeugdoverlast, criminele activiteiten (verdovende middelen, onbevoegde aanwezigheid), constateringen en waarnemingen milieuovertredingen en lokalisatie van personen en/of voertuigen. Meer weten?

Specifieke controles

Voordelen en casuïstiek

De samenwerking tussen gemeenten en FeDa Government Solutions levert vele voordelen op:

 • Extra flexibiliteit voor de gemeentelijke organisatie
 • Kwalitatieve invulling door kennis en capaciteit
 • Extra ogen en oren zorgen voor een brede voorziening van informatie
 • Meer inzet tegen geringe kosten door collectiviteit
 • Delen van informatie binnen het collectief

Onze diensten op het gebied van Toezicht en Handhaving, Handhavingsprojecten en Onderzoek en Observatie richten zich op de volgende casuïstiek:

 • Ondermijning
 • Illegale bewoning
 • Leefomstandigheden (arbeidsmigranten)
 • Woonoverlast
 • Vuurwerkoverlast
 • Jeugdoverlast
 • Criminele activiteiten
 • Constateringen en waarnemingen milieuovertredingen
 • Lokalistatie (vaststelling) van personen en/of voertuigen
Contactgegevens

Wenst u contact met ons op te nemen? Bekijk hieronder onze contactgegevens of vul ons contactformulier in. Indien nodig en gewenst, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wij danken u alvast voor uw belangstelling!

Stuur een berichtje