Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Beveiligingsmiddelen

Beveiligingsmiddelen zijn middelen in de vorm van mensen, dieren of systemen die ingezet kunnen worden voor beveiligingsdoeleinden. Mansbeveiliging is vakterminologie voor de inzet van beveiligers. Naast mansbeveiliging leveren wij ook beveiliging met honden (dieren) en beveiliging met camera’s (systemen). Lees meer informatie

Beveiliging door middel van

Hondenbeveiliging

Wij zetten niet alleen beveiligingsbeambten in, maar maken ook gebruik van beveiliging met honden. Door gebruik te maken van deze beveiligingsvorm, kunnen we vaak minder beveiligingsbeambten inzetten. Dit draagt bij in de besparing van beveiligingskosten. Daarnaast heeft het een enorme preventieve werking. De inzet van beveiligingshonden kan worden gebruikt bij het beveiligen van gebouwen, terreinen en evenementen.

Neem contact op

Hondenbeveiliging gebouwen en terreinen

Bent u verantwoordelijk voor grote, belangrijke of complexe terreinen en gebouwen? Dan is het verstandig om gebruik te maken van beveiliging met honden. Onze beveiligingshonden zijn alert en vervangen al snel twee of drie beveiligingsbeambten. Ze kunnen snel en adequaat waarnemingen verrichten, zijn breed inzetbaar en hebben afschrikwekkende functie.

 

Hondenbeveiliging evenementen

Tijdens evenementen waar een verhoogd risico op agressie heerst en waardoor de kans op verstoring van de orde aanwezig is, zetten wij onze beveiligingshonden in. De hondengeleider is in staat met zijn beveiligingshond een publiek te begeleiden, te dirigeren en zonodig te corrigeren. Dit alles met een preventief, maar soms dwingend karakter.

Beveiliging door middel van

Camerabeveiliging

Wij beveiligen uw evenement eventueel ook met behulp van cameratoezicht. Wij adviseren en bepalen samen met u, waar wij camera’s plaatsen. Deze Full HD camera’s bieden onze centralisten de mogelijkheid om tot in detail in te zoomen en 360 graden rond te draaien. Hierdoor kunnen we ongeregeldheden sneller waarnemen en daardoor ook sneller oplossen. De camerabeelden kijken wij uit in onze mobiele camerawagen, ofwel de MCP (Mobiele Centrale Post). Deze speciale wagen, heeft vele voorzieningen. Zo kunnen we in deze wagen ook overleg plegen met u of met de hulpdiensten. Daarnaast wordt ook de gehele communicatie vanuit deze wagen verzorgd. Wij vragen u om stroompunten beschikbaar te stellen en de rest wordt door ons geregeld.

Neemt contact op