Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Beveiliging van gebouwen en eigendommen

Het beveiligen van gebouwen en eigendommen valt uiteen in het beveiligen van objecten en het beveiligen van hotels en congressen. 
Beveiligen van

Objecten

Onder objecten verstaan we niet alleen gebouwen zoals kantoren, fabrieken, enzovoorts, maar ook locaties. Zo kunt u bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor de beveiliging van een terrein, een loods, een opvanglocatie of een tijdelijke opslag. Wij opereren in tijdelijke objecten (zoals opvanglocaties, verbouwlocaties of bouwplaatsen) en permanente objecten. Onze beveiligingsaanpak verschilt per situatie en is dus afhankelijk van het soort object. Daarom zullen wij altijd maatwerk advies geven, alvorens we een object kunnen beveiligen. 

Neem contact op

Brand- en sluitronde

Eén van de belangrijkste taken die een objectbeveiliger verricht is de brand- en sluitronde. Hierbij wordt uw pand volledig gecontroleerd op allerlei situaties die de veiligheid mogelijk in gevaar zouden kunnen brengen. Zo worden openstaande ramen en deuren gesloten, worden technische ruimtes gecontroleerd, overbodige verlichtingen uitgeschakeld. Zodra uw pand veilig is bevonden, wordt het alarm ingeschakeld en verlaat onze objectbeveiliger uw locatie.

Taken van een objectbeveiliger

De taken van een objectbeveiliger zijn onder andere:

  • het lopen van een brand- en sluitronde
  • het bemensen van de receptie of balie
  • het anticiperen op ongeregeldheden
  • het verlenen van eerste hulp
  • het alarmeren van hulpdiensten
  • het verrichten van aanhoudingen
  • het communiceren met betrokkenen (zoals organisatie, overheden, omwonenden, gasten, etc.)
Beveiligen van

Hotels en congressen

Onze hotelbeveiligers zijn méér dan alleen receptiemedewerkers. In de eerste plaats worden uw gasten door ons ontvangen aan de balie van uw receptie en in die zin profileren we als gastheer/gastvrouw. Daarna zullen we uw gasten als volwaardige receptiemedewerkers helpen met bijvoorbeeld inchecken, vragen, enzovoorts. Tijdens het verdere verblijf van uw gasten, dragen we zorg voor de algemene veiligheid. Dat doen we als beveiligingsbeambte. Met deze unieke combinatie, vervullen we dus drie belangrijke functies in één. Daardoor zullen uw gasten zich welkom en veilig voelen. 

Neem contact op

Beveiliging in uw hotel

Onze hotelbeveiligers zijn snel vertrouwd met alle mogelijke routes en ruimtes in uw hotel. We kunnen daarom snel ter plaatse zijn, indien er zich bepaalde onregelmatigheden voordoen. U kunt hierbij denken aan gasten die geluidsoverlast ervaren of veroorzaken, hulpverlening bij medische incidenten, blussen van beginnende branden en het ontruimen van een kamer, gang of hotel. Daarnaast helpen we bij kleine technische storingen of geven we uitleg over bepaalde apparatuur. 

Beveiliging buiten uw hotel

​Niet alleen in, maar ook buiten uw hotel wordt op veiligheid gelet. Zo houden onze hotelbeveiligers toezicht op geparkeerde auto’s en letten ze op verdachte personen of situaties, rondom uw hotel. Ook onderhouden we goede contacten met hulpdiensten en ondersteunen we in gesprekken met bijvoorbeeld een gemeente. Zo proberen we ook centrale aandachtspunten tegen te gaan, zoals prostitutie en handel in verdovende middelen. Daarnaast controleren onze hotelbeveiligers periodiek op mogelijke defecten in bijvoorbeeld het omringde hekwerk, verlichting en andere gebreken. Eventuele bijzonderheden worden direct gemeld aan uw technische dienst en tevens controleren we of de geconstateerde defecten worden gerepareerd.