Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Beveiliging van evenementen

U bent voornemens een evenement te organiseren en u wilt de kans op onregelmatigheden minimaliseren. U geeft uw bezoekers graag het gevoel, dat ze op een veilige manier kunnen genieten van datgene waar u zo uw best voor heeft gedaan. Wij ontzorgen u voor, tijdens en na uw evenement op beveiligingsgebied: van planvorming naar advisering tot het leveren van mensen en middelen.

Het inzetten en uitvoeren van

Stagecontrol

Stagecontrol komt neer op het beveiligen van alles wat op en rondom een podium gebeurd, zowel backstage, onstage en frontstage. Denk hierbij aan het begeleiden en beveiligen van artiesten, het bewaken van randapparatuur, het opstellen van en controleren op de juiste accreditaties, etc. Wij hebben aandacht voor specifieke beveiligingseisen die vaak door artiesten zijn opgenomen in een rider. Onze gespecialiseerde beveiligers spelen in op beveiligingswensen die soms pas op het laatste moment door artiesten worden opgedragen.

Neem contact op
Het inzetten en uitvoeren van

Artiestenbeveiliging

Artiestenbeveiliging is een andere vorm van beveiliging in vergelijking met stagecontrol. Artiestenbeveiliging gaat namelijk over het beveiligen van een artiest op het evenemententerrein, niet zijnde in de directe nabijheid van een podium. Artiesten hebben namelijk te maken met een strakke tijdsplanning en kunnen daarbij (niet altijd) gehinderd worden door personen die graag op een foto en/of handtekening proberen te bemachtigen. Deze vorm van beveiliging wordt vaak ingezet in het zogeheten ‘artiestendorp’. Dit is de locatie waar artiesten verblijven, recreëren, ontspannen en zich voorbereiden op een show.

Neem contact op