Omdat veiligheid iets persoonlijks is

Advies en bemiddeling

Het onderwerp ‘veiligheid’ gaat verder dan alleen het plaatsen van een beveiligingsbeambte en het installeren van een beveiligingssysteem. Het bereiken van 100% veiligheid is een utopie waarbij het inzetten van de juiste mensen, middelen en systemen op de juiste locatie sterk bij zal dragen aan het streven naar 100% veiligheid. Door onze integrale bril op veiligheid kunnen wij u ondersteunen als het gaat om veiligheidscoördinatie, het coördineren en aanvragen van benodigde vergunningen en ontheffingen, het adviseren over veiligheidsvraagstukken en/of openbare orde vraagstukken.

Werken met een

Veiligheidscoördinator

Brandveiligheid, gezondheid en hygiëne, openbare orde en veiligheid, toegankelijkheid, beveiliging, service, communicatie… Dit zijn voorbeelden van zwaarwegende onderwerpen die in aanloop naar, tijdens en na afloop van een evenementen een rol spelen. De uitvoering van deze onderwerpen zijn belegd bij interne en externe veiligheidspartijen, zoals de beveiligingsdienst, de medische dienst, de verkeersdienst, de organisatie, de reddingsbrigade, de politie en de gemeente. De aansturing op deze onderwerpen en de afstemming met deze veiligheidspartijen ligt in handen van een veiligheidscoördinator.

Neem contact op
Aanvragen van

Vergunningen en ontheffingen

Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen die betrekking hebben op een evenementen lijkt een simpele handeling te zijn, maar is in werkelijkheid veel meer dan dat. Door middel van een vergunning krijgt een organisator toestemming om onder strenge voorwaarden een evenement te organiseren waarbij de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen (bezoekers, medewerkers, omwonenden, gemeenschap, etc.) op nummer één staat.

Neem contact op
Schrijven van

Planvorming

Een Integraal Veiligheidsplan is een plan waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar een veiligheidsonderwerp. Het organiseren van een evenement, de veiligheid in een gebouw of de veiligheid in de openbare ruimte kunnen zo’n veiligheidsonderwerp zijn. Onze veiligheidscoördinator brengt op basis van een activiteiten-, ruimtelijk- en bezoekersprofiel het probleem in kaart. Door middel van een risicoprofiel worden alle betrokken risico’s in kaart gebracht en beoordeeld waarna passende maatregelen worden bedacht. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt en vormgegeven in een beveiligingsplan, zorgplan en verkeersplan. Dit geheel vormt het geheel aan planvorming op het gebied van veiligheid.

Neem contact op